National Competition , Young Architects for the Urban Development , #3 Prize

03.Poster 1 IMG 01

01.Shkrime 1Orikumi është një pikë strategjike e rajonit e përmendur që në lashtësi për historinë, natyrën, faunën dhe florën e tij. Por në dekadat e fundit zhvillimi kaotik ka zbehur rëndësinë e tij duke u lëne në harresë. Shtresëzimet e historisë evidentohen duke lidhur pikat kryesore të qytetit me prioritetin e turizmit, zhvillimin e qytetit të lidhur ngushtë me detin si dhe afrimin e qytetit me agrikulturën, si një pikë strategjike e rëndësishme e zhvillimit ekonomik.

http://www.ata.gov.al/drejt-orikumit-ne-nje-bashkim-vlerash-241682.html

04.Shkrime 5

02.Poster 1 IMG 02

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s